Startsidan

STARTSIDA

SÖKA BYGGLOV

RITNINGAR

BYGGLÄNKAR

EXEMPEL

KONTAKT

Rörstiftspenna & Ritstift - Använder vi inte !

GARANTIER

 

BYGGLOVSHANDLINGAR MED GARANTI

Med korrekta handlingar så brukar det aldrig vara problem med bygglov. Men då det i mångt och mycket handlar om beslutsfatterens subjektiva bedömning, bör man ta detta I beaktande redan i planeringsstadiet. Det är också viktigt att kontrollera gällande planer och ev. samråda med berörda grannar.

 BYGGLOVSGARANTI (?) - kan man utlova sådan ???    

Den utlovade bygglovsgarntin är baserat på följande:

  • Ritningar.com har fått tagit del av alla ev. restriktioner som finns för området som aktuellt objekt gäller.
  • Beställare godtar de ändringar eller förslag till ändringar som görs av ritnignar.com för att uppfylla de kriterier som ställs av tillståndsgivare.
  • Beställaren har översänt uppdaterad nybyggnadskarta eller vidarebefordrat  telefonnr. Och ev. namn till handläggare på tillståndsgivande kommun.
  • Underlaget som sänts till ritnignar.com är av sådant slag att det går att upprätta ritningar från det.


Om ovanstående  uppfyllts och något bygglov ej erhålls, debiteras inga kostnader från ritningar.com för de arbeten som utförts.  För detta gäller kopia på avslagsbeslut från tillståndsgivare