Startsidan

STARTSIDA

EXEMPEL

SÖKA BYGGLOV

BYGGLÄNKAR

KONTAKT

 

RÄTT DOKUMENTATION UNDERLÄTTAR BYGGLOVET !

.

. .Fasader

FASADRITNIGNAR

 

Fasadritningarna är förmodligen de ritningar som man först och främst förknippar med bygglovsansökan. Dessa skall visa de fasader som blir berörda av ev. förändringar.
Med ritningarna lagrade digitalt kan man lätt illustrera förändringar i både färg och form.

 

 

 

 

Planritningar

PLANRITNINGAR

 

Måttsatta planritningar skall ingå. Har Du ett äldre hus eller ett hus som genomgått många förändringar så är kanske inte ritningarna uppdaterade. Ett gott underlag hjälper Dig även att planera för framtiden.

 

 

 

 

 

Situationsplan

SITUATIONSPLAN

 

Dessa ritningar tillsammans med nybyggnadskarta skall illustrera förändringens placering och vilka angränsande fastigheter som kan bli berörda. Nybyggnadskartan som beställes på kommunen anger vilka ev. restriktioner som fastigheten berörs av och som är reglerat i detaljplan / översiktsplan..

 

Grannars medgivande ??? Läs mer !

 

 

 

Sektioner

SEKTIONSRITNINGAR

 

Detta erfordras vid alla typer av ändringar som innehåller tillförande eller ändringar av bärande konstruktioner. Ritningarna skall illustrera såväl konstruktion som materialer.

 

 

 

 

 

 

 

 © Material Copyright 2003