Startsidan

RITNINGAR

SÖKA BYGGLOV

EXEMPEL

BYGGLÄNKAR

KONTAKT

 

Drömmen om ett uterum finns nog hos alla som har villa eller fritidshus. För den som bara är lite händig så är också drömmen lätt att förverkliga. Det finns ett flertal olika byggsatser där det framgår hur du sätter upp ditt eget uterum.

Det går naturligtvis att utgå från våra skisser och på egen hand bygga upp en egen stomme. Eller beställ ritningar !     DU KAN KLICKA PÅ RUBRIKERNA FÖR MER INFO !


BÖRJA MED ATT MÄTA NOGA
Bestäm dig först för hur stort du tänker bygga och mät noga innan du gör din ritning. Efter sedvanliga rutiner med byggnadslov och sådant är det bara att börja gräva för plintarna. Om marken består av grus och sten gräver man plinthålen ca 60-80 cm djupa till fast underlag. All matjord ska bort. Om matjordlagret är tjockt eller om marken är lerig och tjälskjutande måste du markisolera runt plintarna. Se skiss. Hålen måste vara väl dränerade så att inte vattnet stannar kvar och fryser. Tänk på att det är djupet i hålet som avses och inte höjden till golvåsen. Avståndet mellan plintarna får inte vara för långt så att du får svikt i golvet. Om du är ändå är osäker så har Bygghandeln en enkel broschyr från "Träinformation" som beskriver gjutning av plintar för uterum och altan


GÖR UPP EN INKÖPSLISTA
Till gjutningen av plintarna behöver du singel i grovlek 16/32, gjutsand, cement, armeringsjärn, formrör av papp 15cm diameter eller fär-diga cementrör, ingjutbara balkskor och form-virke för att stadga stolparna vid gjutning samt pinnar för att fästa mätlinorna på. Du måste också ha tillgång till sötvatten. Sedan ska du naturligtvis ha en del verktyg och något att blanda cementen i. Det kan göras i en gjutbalja eller en skottkära om du inte har tillgång till en cementblandare. Bländare och minigrävare kan du hyra. Titta i telefonkatalogens gula sidor under byggnadsmaskiner uthyres.

HÄMTA BYGGMATERIALPRISLISTA ( EXCEL)


BYGGA MOT HUSET
Om huset och konstruktionen tillåter det så kan du använda husväggen att fästa golvåsarna mot. Då behöver du inte gräva närmast väggen där du kan skada dränering eller ev. lednings-dragning. Vill du vara på den säkra sidan när det gäller var serviceledningarna är dragna så kan du kontakta Energiverket på orten så kommer de och märket ut var de ligger.


PROFILLINOR>>>>>>>>IILLUSTRATION
Sätt upp stolpar för mätlinor när du har grävt groparna för plintarna. Det kan vara lämpligt att spänna upp dem horisontellt på den höjd som golvåsarna ska ligga. Höjden bestäms av vilka dimensioner som du väljer för golvåsar och golvplank. Räkna också in den höjd som balkfastena eventuellt tar. Höjden på plintarna ska vara den som slutliga golvhöjden minus golvplank minus golvregel minus golvås minus det ingjutna fästets ev. bygghöjd, utgör. Kom ihåg att hela tiden mäta ytterhörnen på golvet diagonalt så att front och gavlar är vin-kelräta mot varandra. I botten på varje grop fyller du cirka l dm med gruset som ska fungera som dränering i kombination med den nedgrävda dräneringsslangen. Sedan gjuter du en bottenplatta där du gjuter in armeringsjärn i som skall gå in i röret för stolpen. När plattan har brunnit klart blöter du på den så att nästa gjutmoment biter på det första. Ställ röret på armeringsjärnen som sticker upp och mät ut vilken höjd röret/stolpen ska ha. Fyll sedan röret med cement och stick ner balkskorna och fixera dem i höjd och längsled. Byggmaterialhandeln erbjuder också färdiga plintar som du bara gräver ner enligt instruk-tionen.

LÄGG UT ÅSARNA
När du har gjutit alla plintar och cementen har stelnat/brunnit så är det dags att lägga ut åsar-na i balkfästena och skruva eller spika fast dem. Det kan vara lämpligt att lägga en bit tjärpapp (takpapp) mellan plintarna/metallen och golvåsen innan montering. Fram till och med detta moment är det fortfarande möjligt att justera några millimeter på höjderna genom att lägga flera lager av pappbitarna emellan, men sedan är det lite mer problematiskt att förändra. När golvåsarna är lagda reser du och fäster vägg- och hörnstolparna, stötta dem med strä-vor i vinkel längsled och sidled så att de står i lod. För nästa moment finns det lika många lösningar som snickarkunniga men i våra bygg-satser har vi preparerat för varianten det redan är jackat ur för vägg- och hörnstolparna och fäster den i golvåsarna. Var noga med öppningsmåttet när du monte-rar stolparna om du tänker beställa standard-mått på skjutglaspanierna. Det går alltid att måttbeställa partierna om det skulle visa sig att det inte riktigt blev som du från början tänkt. Det kostar inte så mycket mer att få måttbeställda glaspanier.

VILKEN GOLVBELÄGGNING?
Tänk på vilken golvbeläggning du tänker använda för ditt uterum innan du börjar bygga. Normalt så lägger du golvåsarna på 60cc men ska du lägga keramikklinkers på golvet så är 40cc att föredra. Räkna också med att lägga en plywoodskiva och gipsskivaovan-på, under klinkers. Generellt ska du aldrig använda obehandlad spånplatta utomhus, för att den suger åt sig fukt.Du måste ha golvtjockleken med i beräkning redan när du bestämmer höjden för stolparna. Det är den slutliga golvhöjden minus allt du lägger mellan till stolphöjden som räknas. Om inte måttet på vägg- och hörnstolparnas placering stämmer överens med golvåsarna så& du kanske flytta åsen något eller lägga en extra ås.

OLIKA TAKKONSTRUKTIONER
I nästa steg har du att välja på ett vanligt lutande platt tak (pulpettak) eller sadeltak Takstol monterad på bärlina har. Stolparna i hakkant jackas även ur i topp för takreglar. Vi rekommenderar att du använder limträ i stolpar och i takkonstruktionen för att undvi-ka obehagliga överraskningar när virket torkat. Montera bärlinorna på sidorna först och sedan den främre. Det finns balkskor för alla dessa ändamål i bygghandeln men är du händig och behärskar snickerikonsten så kan du ???? vasar, göra en stadig konstruktion utan balk-skor. I Aluglas byggsatser har vi valt urjackade stolpar för bärlina och golvås. Vi använder balkskor för att upphängning av takstolarna. För att göra det stadigt men också så enkelt för dig som möjligt.

RESA TAKSTOLAR
När du har monterat den bakre bärlinan är det dags att resa takstolarna. Låt strävorna sitta kvar så länge som möjligt för att fä stadga i konstruktionen till dess att du har fått bröst-ning och aluglaskonstruktionerna på plats. I takstolarna jackar du ur för en läkt, som ska ligga över takstolarna i fram och hakkant som sedan ska bära och fästa taket. Däremellan kan det vara lämpligt att kortla för att inte minska bärigheten i takstolarna men hålla upp takskivorna och där ge något att fästa dem i. För avstånd mellan takstolar kan du titta på sidan 10 som visar vårt isolenak. Om du ska lägga plåttak bör du följa takplåtleverantörens anvisningar beträffande avstånd mellan takstol och tvärläkt.

HÄNGRÄNNOR
Innan du lägger på taket monterar du vindski-vorna och rännkrokar på takstolstassarna. Om du väljer att ha hängrännor på ditt uterum. Det finns även rännkrokar som du kan mon-tera efter att du monterat vindskivorna.

SADELTAK
Väljer du ett sadeltak så lägger du hammar-bandet på samma höjd runt om men låter mittstolpen löpa ända upp till nock i både fram och hakkant. Om du väljer att bygga uterummet själv så rekommenderar vi dig att i samspråk med en konstruktör dimensionera stomme och takstolar så att du far ett konstruktion som verkligen står pall för snölast, väder och vind. Till sadelrakskonstrukrionen kan du måttbeställa triangelformade fönster till fronten, om du vill ge ditt uterum extra ljus.

GOLVET
När taket ligger på plats lägger du golvet om du inte redan gjort det. Du kan tätslå trallgolv eftersom det ska ligga under tak. Tänk på att ett impregnerat golv innehåller mycket vatten när du köper det på brädgården och kommer att dra ihop sig 3-5 mm när det torkar. För att undvika att golvet reser sig så rekommenderar dig att skruva golvet. Vi vill påminna om att aldrig använda obe-handlad spångolvskiva i uterum, då den suger åt sig fukt, sväller upp och buktar sig. Lägger du ett spontat plankgolv så finns det oirisk för att det kupar sig om det kommer fukt underifrån. Se till att det är väl ventilerat under. Ar du lite osäker på din egen förmåga och inte väljer att köpa en byggsats så vänta tills trä-konstruktionen är klar innan du beställer alu-glasningen. Då får du exakta mått att gå på och du blir inte besviken

MÄT  DIAGONALEN
När du monterar aluglaskonstruktioner sä utgår vi ifrån att du har mätt diagonalerna så att Längd A är lika med längd B. Är öppningarna vinkelräta och ditt inbyggnadsmått stäm-mer med det du beställt är det bara att montera rälsskenan i botten och sedan i topp. Titta noga på hur dörrens/fönstrets (i fort-sättningen kallat luckorna) konstruktion ser ut och bestäm åt vilket håll du ska ha den ytter-sta luckan. Därefter lyfter du in den yttersta luckan mitt för den övre skenans yttersta räls till den bott-nar och sedan sänker du luckan över den yttersta tills den bottnar. Om du har gjort rätt så kan du nu dra luckan fram och tillbaka. Sedan fortsätter du med nästa på samma sätt på nästa räls bakom den luckan du nyss monterat. Se till att de är vända åt samma håll så att de hakar i varann när du stänger.